Fursteparets september-ord


Var hälsade ärade populas i Nordmarks nejder!

Nu är det dags att summera den tid som gått och bereda plats för det nya. Startfäl-tet för årets furstetornering är mycket spännande och vi ser fram emot att utse ett nytt Furstepar och åter ta vår plats bland er.

Sjuhundrasjuttiosju. Ett ansenligt tal. En mäktig era i pandemins spår. 777 hela da-gar kommer vi ha suttit som krönta huvuden på Nordmarks tron när det väl är dags för oss att kliva ner och bereda plats för våra arvtagare.

Det har varit en ynnest att kunna resa till så många platser under den tid som gått. Först fysiskt och sedan via magiska skärmar som låter oss förflyttas utan rummets begränsningar. Från Attemark i söder till Frostheim i norr visar Nordmark sin allsidighet och förträfflighet i konst, kämpalek, båg-skytte, fäktning och mycket tjänst. Det är ett furstendöme att vara stolta över.

Medeltidsveckan i Visby var i år lite som en tidsresa till svunna veckor med färre tillresta på ön men likväl en underbar stämning. Furstinnan och vår trogna Överhärold och stjärntydare Ganglere huse-rade i medeltidslägret tillsammans med Sorkar & strängar vilket förgyllde veckan med mycket fest och musik. Ett mycket bra avslut på vår regeringstid och uppstart på ett återtag av umgänge med möjlighet till fysiska evenemang.

Vi vill avsluta detta vårt sista fursteparsord med att tacka vår hovstab för allt stöd de givit, alla auto-krater som anordnat de evenemang vi inbjudits att bevista, alla de som sänt in rekommendationer så vi kunnat dela ut välförtjänta utmärkelser, alla ämbetsmän som säkerställer att våra gruppers admi-nistrativa hjul snurrar på och alla ni som hjälper till där det behövs så att vi tillsammans skapar detta underbara Nordmark.

För drömmen,

Jovi Stigot
Furstinna Furste