Krönikörens december-ord


Kära Nordmark.

Här sitter jag i Visby och skriver och funderar.

På sistone det har pratats mycket om Silversparren bakom kulisserna och ändringar är på väg för att hålla tidningen levande och aktuellt för alla inom och utom furstendömet.

Silversparren kommer att bli samma och på samma gång att utvecklas, utvidga och blir mer synlig. Önskan är att alla ska delta mer i tidning med egna synpunkter och förslag och vi ska ta hjälp av det digitala för att få fram dessa möjligheter.

Så håll ni redo! Vi är på gång!

/Matheus, krönikör