Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-08-02

Drotsens april-ord


Nordmark

När jag började i SCA tränade jag fäktning mundant så det föll sig na-turligt att ta upp det även i föreningen. Mina första aktiva år ägnade jag större delen av eventen med floretten i handen. Min mundana tränare var inte helt nöjd med tanke på att jag blandade fritt mellan den klas-siska fäktningen och den kreativa SCA-fäktningen. Många år senare satt jag en frukost på ett event och pratade om att jag gärna skulle vilja stå i rustning och vara med i krig. En timme senare hade jag rustning på mig. För mig kändes det som ett stort hinder med all utrustning som behövdes för att börja fightas. I början lånade jag ihop delar av vänliga människor. Fast som tjej är det svårt att hitta delar att låna som passar. Vi har oft-ast lite kortare hals och överkropp än killarna vilket gör att allt blir lite för långt. Min rustning är även idag en salig blandning av byggda delar, köpta delar och långlånade delar. Fast det viktigaste är att den skyddar och håller mig säker.

Vi har nu genomfört SKA Nordmarks andra digitala årsmöte. På mötet togs en motion upp med frågan om att göra Silversparren tillgängliga för alla. Mötet beslutade att styrelsen till-sammans med krönikören ska utreda möjligheterna att göra Silversparren tillgänglig enligt de begränsningar som finns. Det fanns även en motion som tog upp att ändra mandatperiodens längd för styrelseledamöter. Styrelsen hade också en proposition som tog upp mandatperi-oden. Andemeningen i båda vara ganska lika, men avvek i några sakfrågor. Efter en längre diskussion beslutade mötet att lämna i uppdrag till motionären och styrelsen att försöka ta fram ett gemensamt förslag.

Den nya styrelsen består av: Ordförande: Marina Hägg, Kassör: Annika Nyman Ledamöter: Zakarias Persson, Ulrica Hermansson, Sara Eriksson, Martin Eriksson och Jonas Evertsson. Suppleanter: Ylva Lagerström, Anna Malmborg

Vill rikta ett stort tack till Agnes Edgren, Erik Liljurós, Magdalena Morén och Hanna Stenmyr för allt arbete och engagemang ni lagt ner! Det har varit en ära att få sitta i samma styrelse som ni.

Har jag sagt att jag saknar er?

/Tova, drots av Nordmark

Tags: