Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-08-02

Krönikörens april-ord


Inklusivitet och tillgänglighet är viktiga område för vår förening och vårt samhället i stort sätt och det är någonting som berör mig också arbetsmässigt. Senaste månaden har jag haft möte med personer från hela kända världen om dessa tematiken och jag började fundera hur man kunde anpassa dem till våra tidning. Här är mina tankar.

Tags: