Drotsens juni-ord


Bästa Nordmark!

Förra året innan pesten tog över det fagra Nordmark hann vi ha en ämbetsmannahelg. Ämbetsmän från hela riket deltog med sin klokskap och engagemang. Vi tänkte och byggde till-sammans. När jag reflekterade över temat för detta nummer som är Nordmark Historia så tänkte jag just på denna helgen. Vi hade nämligen en bra diskussion om vikten av föreningens historia. Vilken historia är värd att fortsätta berättas om? Vilken historia skapar gemenskap och stolthet? Vilken historia ska vara just det- historia som inte behöver hållas i liv. Har funderat mycket på det sedan den helgen.

I den digitala världen har det för några veckor sedan funnits en tråd om männi-skors första minnen av SCA. För mig var det Mårtensfesten i Torsheim, som Atte-mark hette då. Det var magisk! Mat, musik och mystik. Jag var fast redan efter den kvällen.

Har jag sagt att jag saknar er?

Tova, drots av Nordmark