Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-06-17

Krönikörens juni-ord


Nordmarks historia och första minnen av SCA. De här två mo-ment är för evigt enade för mig, då mitt första evenemang var en Midvinter i Holmrike, där vi firade just Nordmarks första dagar. Den enkla ceremonin som vi deltog i, på berget, med salt och vin, kommer alltid att vara ett kärt minne.

Och det är genom att fortsätta berätta vår historia och skapa nya värdefulla moment som vi kommer att utvecklas som föreningen, även genom svåra tider som den vi hade under pesten och de många åren när hålsidan styrde var vi skulle breda smöret.

Men nu har en ljusare tid kommit och vi kan börja den med att breda smöret på den rätta sidan igen…

Matheus Leuchensis, krönikör

Tags: