Fursteparets maj-ord


Var hälsade allt folk av Nordmark. Som-maren närmar sig med stormsteg och Vi ser fram emot en tid där man åter får äta tillsammans. I detta ämne har vår ädla Furstinna filosoferat och delar här med sig av sina tankar

Sorlet av människor, banér längs väg-garna, levande ljus på borden, skålar som höjs, sånger sjungs, mat bärs ut på stora fat. Bilden av vårt bankettliv är den av de starkaste bilderna av vår dröm och det många av oss längtar tillbaka till.
Hur summera jag alla de där varma känslorna jag har över prunkande bankettsalar och hur de berikat mitt liv genom åren? All den energi som folk har lagt ner för att pynta och göra iord-ning allt det där för oss alla att njuta av. Alla de plockade blommor som lagts ut, ljusstakar som gjorts av äpplen för att för just den kvällen ge oss en stämning i levande lågor. Hyste-riska rätter som skapats och burits fram till högbordet. Minnet av den helt hysteriska fisken ingjuten i gele som låg där och dallrande tittade på mig.

Och så plötsligt tanken att byta ut allas feast gear mot helt vanliga glas, tallrikar och bestick.

Vilken annorlunda upplevelse det hade varit. Ingen bra sådan!

Att idag få möjligheten att fördjupa tankarna kring feast gear och vad det tillför är riktigt in-tressant. Det ger mervärde på så många plan.

Den första och enklaste tanken är såklart på de stora banketterna där vi skapar illusionen och skönheten på border, näst därefter i hur det passar in i tältlivet där vi verkligen har möjlighet-en att skala bort allt det moderna. Men så kommer jag att tänka på alla mina loppisrundor och hur jag står där och vänder och vrider på fat och glas och funderar på om just detta före-mål kan passa in i kontexten. Ser mig själv på ett event och riktigt kan tänka hur det skulle kännas att ha just det här stopet i handen, fundera på om det måhända är den nya partypoka-len, för att sedan fatta beslutet om det skall köpas eller ej. En ytterligare dimension är hant-verket. Drivet att lära sig tälja sin egen sked eller dreja sina egna tallrikar ger både fler möj-ligheter till hantverk och att använda det man gör. Så har vi alla dessa fantastiska hantverkare som skapar och gör så att vi som inte kan skapa själva får möjlighet att köpa riktigt fina sa-ker.

Alla timmar med trevliga diskussioner som pågår i kön till disken bidrar faktiskt även de till fina minnen.

Så till det där med forslandet och hanterandet. Påse eller låda att bära i? Den ständiga svå-righeten att hitta plats det kan stå under eventet. Just nu har jag ju förmånen att inte behöva tänka på det då vi liksom har en väldigt förutbestämd plats att sitta på och hovfolk som hjäl-per till så under tiden på tronen är det lyx. Det är en ynnest att få nyttja allt det fina feast gear som tillhör kronan. Stort tack till alla som varit med och skapat allt det som placeras på hög-bordet.

Ännu ett tag blir de flesta banketterna i varsitt rum och jag ser fram emot att iaf njuta av ert feast gear på andra sidan skärmen. Drömmarna skapar vi tillsammans!

Jovi Stigot
Furstinna Furste