Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2021-03-08

Kallelse till Ting i furstendömet Nordmark


Datum onsdag 4 maj klockan 10.20 i Tavernan på Dubbelkriget

Under tinget kommer vi att diskutera lagändring av Nordmarks lag samt furstendömets utmärkelser.

Varmt välkomna önskar Isabetta del Verde, Nordmarks drots

Share