Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-04-18

Krönikörens februari-ord


Tack, tack, tack!

Tack alla som har röstat på sommar-månaders tema. Jag är väldigt glad, spe-ciellt då vinnare har varit ett tema föreslagit av er: Nordmarks historia!
Detta kommer att bli juni tema, men juli och augusti är inte än bestämda, så fortsätt att rösta och/eller ta fram nya förslag. Här hittar du röstning.

Och fortsätt också att skicka in era artiklar och även bilder, teckningar, mm. Nu är också en ny Silversparren-arkiv på gång så att alla era bidrag kommer att sparas för framtiden!
Mer om det i tidningen.

I Eder tjänst,
Matheus Leuchensis, krönikör

Tags: