Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2021-03-08

Silversparren 366 AS LI

Fursteparet vid Frostheims Norrskensfest AS L

Fursteparets ord maj 2016

Hälsningar från Fursteparet. Tiden äter upp våra månader, och vi känner att trots att vi njuter så mycket av alla ögonblick vi får tillsammans med er runt om vårt vackra Nordmark så börjar vår tid som furstepar lida mot sitt slut. Vi har under denna månad varit uppe i Reengarda. Där fick vi bland annat

Share
Dragons Fire Invitational Tourney 2014

Dragons Fire Invitational Tourney

För två år sedan hölls den första Dragon’s Fire torneringen på Dubbelkriget. I år kommer den att hållas för andra gången. Bakgrunden hänger ihop med undertecknads långa frånvaro från kungariket. Efter att ha irrat runt vilse i Albions skogar blev allt tillslut som ett töcken, en dröm, och plötsligt stod jag öga mot öga med

Share

Krönikörsord maj 2016

Så här i skrivandets stund är jag fylld av den så kallade knäckepeppen. Eller som jag skulle vilja kalla den i mitt fall… knäckepaniken. Allt det där som skulle gjorts i så god tid! Var tog tiden vägen och varför är jag aldrig klar med allt inför ett event. Kan kanske bero på att jag

Share

Drotsord maj 2016

Grattis på 50 års dagen!!! Nu när vi den 1 maj går in i AS 51 fyller föreningen 50 år. Detta firas stort i Nordmark med olika aktiviteter och bankett den första söndagen under knäcke. Firandet fortsätter en dryg månad senare på andra sidan Atlanten då hela den kända världen samlas för att fira i

Share

Kallelse till Ting i furstendömet Nordmark

Datum onsdag 4 maj klockan 10.20 i Tavernan på Dubbelkriget Under tinget kommer vi att diskutera lagändring av Nordmarks lag samt furstendömets utmärkelser. Varmt välkomna önskar Isabetta del Verde, Nordmarks drots

Share

Kallelse extra årsmöte i SKA Nordmark

Datum onsdag 4 maj klockan 10.00 i Tavernan på dubbelkriget Mötets öppnande Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två) Fråga om mötets behöriga utlysande Fastställande av föredragningslista Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt Stadgeändring – andra läsningen  Övriga frågor  Mötets avslutande  Varmt välkomna önskar Clara Brandkvist, ordförande i SKA Nordmark

Share
Older Posts››